Optimix Pix 3

Optimix Pix 3

0.0 / 5

  • Varies with device
  • Android
  • 1+
  • 1 - 2
hãy để album tối ưu trở thành album đầu tiên trong bộ sưu tập nghệ thuật ảo của bạn! album Optimix là bộ sưu tập nghệ thuật 3D miễn phí, gồm 40 hình ảnh được xem bằng tai nghe google cardboard.
optimix đề cập đến quá trình gửi thông tin khác nhau cho mỗi mắt được trộn lẫn với nhau bởi pix.optimix pix đã có trong bộ sưu tập của moma, lacma, và tate london trong số những thứ khác.
bây giờ, chúng có sẵn thông qua ứng dụng xem miễn phí này.optimix pix yêu cầu tai nghe google cardboard: http://www.google.com/get/cardboard/để biết thêm thông tin về nghệ sĩ và nhiều bản sao tối ưu hơn, hãy truy cập: http: //
www.alfredyoungart.com/