hoàng gia chạy

hoàng gia chạy

chạy hết mức có thể!
0.0 / 5

  • 1.0
  • Android 4.1+
  • Everyone
  • 5
  • 5+
chạy hoàng gia là một trò chơi chạy vô hạn cổ điển.
chạy, trượt, nhảy và đôi khi đi trên thảm ma thuật.
thu thập tiền vàng để khóa nhân vật mới và sức mạnh.
thu thập sách ma thuật và đèn ma thuật, hoàn thành nhiệm vụ trò chơi của bạn!